Wanloo på Pirate Rock

Robert Wells får ta en stor plats i dagens show från den långe Johan Wanloo. Upp på berget så kastar vi loss.