Wanloo På Pirate Rock

Man vill ju inte känna sig ensam i världen och då är det alltid skönt att dom i låtar kan sjunga im against it, då är man inte ensam. Detta lägger Johan stor vikt vid i dagens program.