Wanloo på Pirate Rock

Uppföljning och utvärdering av några gamla inslag. www.patreon.com/wanloo