New Wave Of British Heavy Metal

Detta är andra programmet i programserien New Wave Of British Heavy Metal med Christer Wolfbrandt och Carl Linnaues.