New Wave Of British Heavy Metal

Tredje och sista programmet i programserien New Wave Of British Heavy Metal med Christer Wolfbrandt och Carl Linnaeus.