Mödomshinnan

Antonina och Marie pratade om mödomhinnans existens i dagens program av Sexmorgon.