Lifestyles of the rich and famous på göteborgska

Johan vänder på steken och istället för att snacka skit om influencers snackar han skit i om folk som följer infuencers