Jontefonden Gunilla

Fantastiska Gunilla från Jontefonden besökte Morgon med Antonina & Christian i måndags.

Lyssna på intervjun nedan.

Skänk pengar till Jontefonden. 

Plusgiro 90 04 87-0
Bankgiro 900-4870
Swish 90 0487 0

Jontefonden