Insemination

I idagens program har Evelina och Marie med sig gästen Milla som berättar sin historia om insemination.