After Wrok

Fredag eftermiddag är det alltid After Wrok på Pirate Rock och som vanligt är det Mattias och Daniel som lotsar dig framåt.